Consellería de Política Social
Imperdibles
    Non hai imperdibles

 

Guia de actuación coordinada contra o maltrato de persoas maiores ou con discapacidade

Guía de Actuación Coordinada contra o Maltrato das Persoas Maiores e con Discapacidade
Contacto
apoio

"As persoas de idade deberán permanecer integradas na sociedade, participar activamente na formulación e na aplicación das políticas que afecten directamente o seu benestar e poder compartir os seus coñecementos e habilidades coas xeracións máis novas"

( Principios das Nacións Unidas en favor das persoas de idade. Asamblea xeral das Nacións Unidas do 16 de decembro de 1991- Resolución 46/ 91)

 

Xuntos polo Nadal - 2015

Xuntos polo Nadal - 2015

 

Recursos para os maiores

Centros para maiores

Os Centros de Día prestan atención ás persoas maiores con dependencia ou en grave risco de padecela, promovendo a súa autonomía persoal, a actividade relacional e a permanencia no contorno habitual.

 

Plan Galego de Persoas Maiores, 2010 - 2013

Plan Galego de Persoas Maiores

Plan Actuación Social de Galicia

 

Calidade dietética e nutricional en centros xerontolóxicos de Galicia

 

IMSERSO  

Informe sobre o marco de actuación para as persoas maiores

Informe sobre o marco de actuación para as persoas maiores - IMSERSO

 

Programa "Respiro Familiar"

Dependencia

 

Programa de localización e control voluntario de persoas en situación de especial vulnerabilidade

 

 

Programa de teleasistencia domiciliaria da Comunidade Autónoma

Teleasistencia

 

Programa de Teleasistencia Avanzada " Miavizor "

Programa Miavizor

Este programa vai dirixido a persoas maiores e/ou con discapacidade, preferentemente que vivan soas ou que pasen soas a maior parte do dia, residentes en calquera concello das provincias de Lugo e Ourense.

Programa de voluntariado para persoas con Alzheimer

Programa de voluntariado para persoas con Alzheimer

 

 

 

 

 

 

No Ano Galego do Alzheimer, a Secretaria Xeral de Politica Social e a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, poñen en marcha un programa de voluntariado co obxectivo de mellorar a calidade de vida das persoas que padecen a enfermidade de Alzheimer e das súas familias e coidadores.

Documentos relacionados

 

Banco de boas prácticas

BBP

Lei da Dependencia  

Que é a dependencia?

Lei da Dependencia

Coñece todo o relativo a Lei da Dependencia, quen pode ser beneficiario, cál é o procedemento....

Servizo 065  

Servizo Galego de Apoio á Mobilidade Persoal para persoas con discapacidade e/ou persoas en situación de dependencia

 

TELÉFONO DE ATENCIÓN E EMERXENCIA

Axuda directa

[Teléfono de atención e emerxencias: Maior - 900 333 666]

 

Servizos de proximidade

V Plan do Goberno para a igualdade entre mulleres e homes 2007-2010

A rede de servicios sociais conta con amplos recursos para potenciar a proximidade dos potenciais usuarios nun entorno cercano ao propio...

 

O tratamento das persoas maiores nos medios de comunicación

Guía tratamento persoas maiores nos medios

"A Xunta de Galicia presenta a Guia de boas prácticas para o tratamento das persoas maiores nos medios de comunicación. Esta guía, elaborada pola Secretaria Xeral de Medios en colaboración coa Consellería de Traballo e Benestar dentro do marco do Plan Galego das Persoas Maiores, ten como obxectivo fomentar unha cultura xornalística de compromiso co envellecemento activo e contribuír á plena integración deste colectivo na sociedade".

Descargar GUÍA