Consellería de Política Social
Imperdibles
Contacto
apoio

"Recoñecer o dereito fundamental das persoas que se atopan en situación de pobreza e exclusión social a vivir con dignidade e a desempeñar un papel activo na sociedade"

(Primeiro dos obxectivos establecidos na decisión conxunta 1098/2008/CE do Parlamento-Consello Europeo relativa a “2010: Ano Europeo de Loita contra a Pobreza e a Exclusión Social ")

 

ORDE do 2 de xuño de 2015

Orde 6-8-13

 

Orde de 12 de xuño de 2015

Orde do 25 de abril de 2014

 

LEI 10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de Galicia.

Risga

 

Plan de desenvolvemento xitano

text

Mediante este plan fináncianse actuacións específicas de intervención social para a atención, prevención da exclusión e promoción das comunidades xitanas. 

 

Plan de formación dos servizos sociais comunitarios 2015

Plan de formación dos servizos sociais comunitarios 2015

 

Estratexia de Inclusión Social de Galicia 2014-2020

 

Informe Social - Área de Inclusión (ISI)

 

Programa RECONDUCE

Programa RECONDUCE

 

Inmigración

Inmigración

 

Xestión do cofinanciamento dos servizos sociais comunitarios municipais

Axudas Plan Concertado