Conselleria de Traballo e Benestar
Imperdibles
Contacto
apoio

"Recoñecer o dereito fundamental das persoas que se atopan en situación de pobreza e exclusión social a vivir con dignidade e a desempeñar un papel activo na sociedade"

(Primeiro dos obxectivos establecidos na decisión conxunta 1098/2008/CE do Parlamento-Consello Europeo relativa a “2010: Ano Europeo de Loita contra a Pobreza e a Exclusión Social ")

 

ORDE do 28 de xullo de 2014

Orde 6-8-13

 

REQUIRIMENTOS de emenda e ORDE do 25 de abril de 2014

Orde do 25 de abril de 2014

 

LEI 10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de Galicia.

Risga

 

Plan de desenvolvemento xitano

text

Mediante este plan fináncianse actuacións específicas de intervención social para a atención, prevención da exclusión e promoción das comunidades xitanas. 

 

Estratexia de Inclusión Social de Galicia 2014-2020

 

Informe Social - Área de Inclusión (ISI)

 

Programa RECONDUCE

Programa RECONDUCE

 

Plan de formación de servizos sociais comunitarios 2014

Plan de formación de servizos sociais comunitarios 2014

 

Inmigración

Inmigración

 

Xestión do cofinanciamento dos servizos sociais comunitarios municipais

Axudas Plan Concertado