Consellería de Política Social
Imperdibles
Contacto
apoio

"O cambio demográfico esixe que se fagan máis esforzos para que aqueles homes e mulleres que queren traballar e crear unha familia podan ter fillos sen ter por iso que sacrificar as súas carreiras, fomentando a igualdade de xénero e facilitando a conciliación entre actividade laboral, familia e vida privada, tendo en conta a participación equitativa dos pais na organización familiar".

 Familia

 

Borrador do Plan Galego de Política Familiar 2015-2018, Horizonte 2020.

Borrador PGPF

2014  

Guía de recursos para as familias 2014

Guía de recursos para as familias 2014

2015-2016

Cheque Infantil

Cheque Infantil 2015-2016

 

 

Prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de tres anos

Fillo a cargo 2013

 

PLAN DE DINAMIZACIÓN DEMOGRÁFICA DE GALICIA 2015

FUTURO ESCRÍBESE CON F DE FILLOS

Transporte metropolitano de Galicia  

Aplicación social para as familias numerosas

TMG

 

Estratexia de apoio para as familias numerosas de Galicia 2013-2016, horizonte 2020

Estrategia FFNN

 

PLAN DINAMIZACIÓN DEMOGRÁFICA DE GALICIA 2013-2016 - HORIZONTE 2020

 

2014  

Residencias de Tempo Libre

Residencias de Tempo Libre