Conselleria de Traballo e Benestar
Imperdibles
Contacto
apoio

"O cambio demográfico esixe que se fagan máis esforzos para que aqueles homes e mulleres que queren traballar e crear unha familia podan ter fillos sen ter por iso que sacrificar as súas carreiras, fomentando a igualdade de xénero e facilitando a conciliación entre actividade laboral, familia e vida privada, tendo en conta a participación equitativa dos pais na organización familiar".

 Familia

ESCOLAS INFANTÍS 0-3  

Concierto de prazas en escolas infantís 0 - 3

 

ANUNCIO de contratación, polo procedemento aberto, do concerto de prazas do primeiro ciclo de educación infantil en escolas infantís de titularidade privada (DOG núm. 84 do 6/5/2015).

 
Data e hora límite para a presentación: 21 de maio de 2015, 19:00

 
EN PRAZO DE PRESENTACIÓN

 

 

Borrador do Plan Galego de Política Familiar 2015-2018, Horizonte 2020.

Borrador PGPF

2014  

Guía de recursos para as familias 2014

Guía de recursos para as familias 2014

Listaxes Escolas Infantís

Banner

Acceder as Listaxes

 

 

2015-2016

Cheque Infantil

Cheque Infantil 2015-2016

 

 

Prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de tres anos

Fillo a cargo 2013

15 de maio - Día da Familia  

Unidos pola familia

 

Transporte metropolitano de Galicia  

Aplicación social para as familias numerosas

TMG

 

Estratexia de apoio para as familias numerosas de Galicia 2013-2016, horizonte 2020

Estrategia FFNN

 

PLAN DINAMIZACIÓN DEMOGRÁFICA DE GALICIA 2013-2016 - HORIZONTE 2020

 

2014  

Residencias de Tempo Libre

Residencias de Tempo Libre