Conselleria de Traballo e Benestar
Imperdibles
Contacto
apoio

"O cambio demográfico esixe que se fagan máis esforzos para que aqueles homes e mulleres que queren traballar e crear unha familia podan ter fillos sen ter por iso que sacrificar as súas carreiras, fomentando a igualdade de xénero e facilitando a conciliación entre actividade laboral, familia e vida privada, tendo en conta a participación equitativa dos pais na organización familiar".

 Familia

2014  

Guía de recursos para as familias 2014

Guía de recursos para as familias 2014

2013-2014

Cheque Infantil

Cheque Infantil 2014-2015

 

 

Prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de tres anos

Fillo a cargo 2013

Transporte metropolitano de Galicia  

Aplicación social para as familias numerosas

TMG

 

Estratexia de apoio para as familias numerosas de Galicia 2013-2016, horizonte 2020

Estrategia FFNN

 

PLAN DINAMIZACIÓN DEMOGRÁFICA DE GALICIA 2013-2016 - HORIZONTE 2020

 

2014  

Residencias de Tempo Libre

Residencias de Tempo Libre