Conselleria de Traballo e Benestar
Imperdibles
    Non hai imperdibles
Contacto
apoio

Compartindo "a importancia que para as persoas con discapacidade reviste a súa autonomía e independencia individual, incluída a liberdade de tomar as súas propias decisións"

(Preámbulo da Convención sobre os dereitos das persoas con discapacidade, ONU 13 de decembro de 2006).

 

Código de accesibilidade

Barreiras arquitectónicas

O Código de accesibilidade recolle os criterios establecidos na normativa galega para a supresión de barreiras nos espazos urbanos...

 

Plan de Acción Integral para as persoas con discapacidade de Galicia, 2010-2013

Plan de Discapacidade

Documento en PDF

 

Guía de Actuación Coordinada contra o Maltrato das Persoas Maiores e con Discapacidade

Guía de Actuación Coordinada contra o Maltrato das Persoas Maiores e con Discapacidade

 

Programa "Respiro Familiar"

Dependencia

 

Campamentos de verán para persoas con discapacidade 2014

 

 

Programa de localización e control voluntario de persoas en situación de especial vulnerabilidade "ACOMPÁÑOTE

 

 

Informe estudo Discapacidade e Xénero en Galicia

 Informe estudo Discapacidade e Xénero en Galicia

 

 Informe estudo Discapacidade e Xénero en Galicia

Servizo 065  

Servizo Galego de Apoio á Mobilidade

Servizo de Transporte Adaptado: 065

No ano 2011 o número de persoas usuarias do SGAMP 065 alcanzou a cifra de 7.067. O número de servizos realizados foi de 492.000. O número de quilómetros realizados foi de arredor de seis millóns, para o total de 112 vehículos en servizo.

 

Observatorio Estatal de la Discapacidad

Informe Olivenza 2010 ,  estudo sobre as persoas con discapacidade en España
Observatorio Estatal de la Discapacidad