Consellería de Política Social
asuntos sociais asunto de todos e todas

Formatado de alto contraste

Imaxe de apoio, referente á accesibilidade do portal

Establécese a posibilidade de consultar a web a través dun formatado de alto contraste para que poda ser consultado con maior facilidade por persoas con algún tipo de deficiencia visual.

Imperdibles

 

 

 

 

Guía de actuación coordinada contra o maltrato de persoas maiores ou con discapacidade

Guía de actuación coordinada contra o maltrato de persoas maiores ou con discapacidade

 

Decálogo de Dereitos das Persoas Maiores

Decálogo de Dereitos das Persoas Maiores

 

Xuntos polo Nadal - 2015

Xuntos polo Nadal - 2015

 

Plan Formación Atención Temperá 2015

atención temperá

 

Estratexia galega sobre discapacidade 2015-2020

Estratexia galega sobre discapacidade 2015-2020

 

Borrador do Plan Galego de Política Familiar 2015-2018, Horizonte 2020.

Borrador PGPF

 

As entidades colaboradoras de adopción internacional

Guía ECAI

 

Estratexia de apoio para as familias numerosas de Galicia 2013-2016, horizonte 2020

Estrategia FFNN

 

PLAN DINAMIZACIÓN DEMOGRÁFICA DE GALICIA 2013-2016 - HORIZONTE 2020

 

 

Estratexia en materia de prevención e detección precoz da dependencia en Galicia, horizonte 2020.

Horizonte 2020

 

Carta de Servizos

Carta

21 de novembro - Cidade da Cultura - Santiago de Compostela  

Xuntanza de familias acolledoras

Familias acolledoras

 

Plan de formación dos servizos sociais comunitarios 2015

Plan de formación dos servizos sociais comunitarios 2015

 

Plan de acollida para persoas refuxiadas

A Xunta de Galicia está a traballar na planificación e organización do proceso de acollida e integración de persoas refuxiadas no territorio da nosa Comunidade autónoma. 
O obxectivo é levar a cabo un  proceso ordenado, áxil e eficaz entre todas aquelas entidades,  institucións  e particulares que están en disposición de ofrecer recursos e/ou  servizos .
Se desexas poñer a disposición algún recurso para estas persoas podes facelo a través do correo electrónico: inclusion.social.ctb@xunta.es

Transporte metropolitano de Galicia  

Aplicación social para as familias numerosas

TMG

 

Banco de boas prácticas

BBP

 

Portal de produtos de apoio

Produtos de apoio

 

Programa de localización e control voluntario de persoas en situación de especial vulnerabilidade

 

 

Programa de teleasistencia domiciliaria da Comunidade Autónoma

Teleasistencia

 

Programa de Teleasistencia Avanzada " Miavizor "

Programa Miavizor

Este programa vai dirixido a persoas maiores e/ou con discapacidade, preferentemente que vivan soas ou que pasen soas a maior parte do dia, residentes en calquera concello das provincias de Lugo e Ourense.

Lei da Dependencia  

Que é a dependencia?

Lei da Dependencia

Coñece todo o relativo a Lei da Dependencia, quen pode ser beneficiario, cál é o procedemento....

TELÉFONOS DE ATENCIÓN E EMERXENCIA

Axuda directa

[Teléfonos de atención e emerxencias: Muller - 900 400 273 / Menor - 900 333 666 / Dependencia - 900 333 666]

Traballamos...

Imaxe Escolas Infantís

Escolas Infantís, cidadanía en rede

Plan de Calidade na Educación Infantil 0-3 para a Galicia do século XXI ...